Inrichting, Kantoorbijbel, Productiviteit, Samenwerken

Kantoortuinen leiden tot meer ziekteverzuim

376

Kantoortuinen zijn een efficiënte manier om werknemers werkplekken te bieden. Bovendien biedt het leidinggevende een mooi overzicht van de werkvloer. Werken in kantoortuinen kent echter een aantal nadelen. Een aantal maatregelen kunnen deze nadelen beperken.

Kantoortuinen zijn een populaire vorm van kantoorinrichting. Het is een efficiënte manier om een ruimte in te richten en veel werkplekken te creëren. Ook maakt zo’n inrichting het voor werknemers makkelijk om elkaar op te zoeken, samen te werken en kennis uit te wisselen. Daarmee vergroot het ook de transparantie binnen een organisatie. Het nadeel van een grote open werkruimte is echter dat werknemers zich moeilijker kunnen afzonderen en dus geen privacy hebben. Bovendien is er in een kantoortuin nogal wat afleiding.

Kantoortuinen leiden tot meer ziekteverzuim

Tweegesprekken, telefoongesprekken of alleen al het ijverige getyp van 20 werknemers in één ruimte, produceert behoorlijk wat geluid. Dat leidt niet alleen af maar zorgt ook voor stress en ontevredenheid. Uit een Deens onderzoek blijkt zelfs dat het resulteert in 62% meer ziekteverzuim.
Een nadelig effect van beperkte privacy op het werk, is dat werknemers gevoelige zaken minder snel bespreekbaar maken. Ook leidinggevenden hebben de neiging om minder snel feedback te geven en voeren minder vertrouwelijke gesprekken.

Maatregelen om kantoortuinen te verbeteren

Niet bij iedere organisatie is de mogelijkheid aanwezig om kantoortuinen om te bouwen tot kleinere of individuele werkplekken. Om de nadelige effecten van een kantoortuin te beperken, kunnen werkgevers een aantal maatregelen treffen:

  • Geluidsabsorberende schotten en plafonds dempen het geluid en voorkomen dat het gaat galmen. Ook helpt het om werknemers met hetzelfde soort werkzaamheden bij elkaar te plaatsen zodat eventuele geluidsoverlast  zich concentreert op vaste plekken in de ruimte.
  • Schotten die individuele werkplekken afschermen, kunnen het gevoel van privacy vergroten en helpen om verschillende soorten werkplekken (tool) te creëren.
  • Aparte afgesloten werkplekken, bieden werknemers de mogelijk zich af te zonderen als ze behoefte hebben aan meer rust of privacy, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van complexe taken. Datzelfde geldt voor de mogelijkheid om thuis te werken.

About the author / 

Mart